Diễn đàn cờ
Bạn vui lòng đăng nhập để tìm kiếm thông tin từ diễn đàn chúng tôi

Người đăng : Jerry Đăng lúc : on Tue Jan 13, 2015 1:00 pm Chuyên Mục :  :: THẢO LUẬN
[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_adddate]2014-12-2 21:57:10[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2014-12-2 21:57:10[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]广东吕钦负上海胡荣华[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]2625706266651242796710221747808119278151091900016987013159485156895956665957434477797277675977764744304159477646191631372715373557536676796962434442604215033545032243226963224363434543535743451626768665648676646383842636848536334525335325295756767956597978595878585358292758562747876947675646676948596965635323243948857553436515433315354644242544247565242325153343655523265545267635347626344443334535267644047646040333431525483903235948252606052636464436260504353604142325141326274333272813232575444775794859283839487976474576744535741448393839493914193938362635551918383726363747364647571878[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]148[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]全局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_gametype]慢棋[/DhtmlXQ_gametype]
[DhtmlXQ_open]E08 两头蛇对进右马[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_class]其他大师或以上级别大赛[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]2014年第03届碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_group]预赛B组[/DhtmlXQ_group]
[DhtmlXQ_round]第02轮[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_table]第01台[/DhtmlXQ_table]
[DhtmlXQ_date]2014-12-02 19:00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_place]广州市碧桂园凤凰城酒店[/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_timerule]60分+30秒[/DhtmlXQ_timerule]
[DhtmlXQ_red]广东吕钦[/DhtmlXQ_red]
[DhtmlXQ_redteam]广东[/DhtmlXQ_redteam]
[DhtmlXQ_redname]吕钦[/DhtmlXQ_redname]
[DhtmlXQ_black]上海胡荣华[/DhtmlXQ_black]
[DhtmlXQ_blackteam]上海[/DhtmlXQ_blackteam]
[DhtmlXQ_blackname]胡荣华[/DhtmlXQ_blackname]
[DhtmlXQ_result]黑胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_hits]7133[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]690430[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]东萍公司[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]东萍公司[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment56]更新成功[/DhtmlXQ_comment56]
[/DhtmlXQ][/CHESS]
Người đăng : Jerry Đăng lúc : on Tue Jan 13, 2015 1:03 pm Chuyên Mục :  :: THẢO LUẬN
[CHESS][/CHESS]
Người đăng : Jerry Đăng lúc : on Tue Jan 13, 2015 1:15 pm Chuyên Mục :  :: THẢO LUẬN
[CHESS][/CHESS]
Người đăng : Sponsored content Đăng lúc : Chuyên Mục :  :: THẢO LUẬN
Bài Cùng Chuyên Mục
Bình Luận